Регламент (ЕС) № 1069/2010 на Комисията от 19 ноември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

Extract


Регламент (ЕС) № 1069/2010 на Комисията от 19 ноември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

L 304/16 Официален вестник на Европейския съюз 20.11.2010 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 1069/2010 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои

продукти от сектора на захарта, определени с Ре...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company