Ballkani dhe ekuilibri i Forcave në shek XXI

AuthorBehar Haziri
PositionUniversiteti i Evropës Juglindore
Pages86-93
86
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Βαλλκανι δηε εκυιλιβρι ι Φορχαϖε ν σηεκ ΞΞΙ
Πη∆ (Χ.) Βεηαρ Ηαζιρι
Υνιϖερσιτετι ι Εϖροπσ ϑυγλινδορε
Αβστρακτ
Βαλλκανι σηθυηετ σι νϕ νγα ραϕονετ µε νδικιµ τ µαδη γϕεοπολιτικ δηε γϕεοστρατεγϕικ,
κυ ναχιοναλιζµι σητ ι πρανισηµ δηε σηπεσηηερ ι παραθιτυρ σι ιδεατορι ι προϕεκτεϖε θ
πρφυνδυαν µε λυ% ρα τ τµερρσηµε. Κον∃ γυριµι ι ρι ι Βαλλκανιτ ι χιλι νδοδηι µε κρ& ιµιν ε
σητετεϖε τ ρεϕα πασ σηπρβρϕεσ σ ϑυγοσλλαϖισ βρι τ µυνδυρ εδηε νδρψσηιµιν ε εκυιλιβριτ τ
φορχαϖε θ κισητε θεν δερι ν ϖιτιν 1990. ϑυγοσλλαϖια ε φυθισηµε νυκ εκζιστοντε µ, Ρυµανια,
Βυλλγαρια δηε Ηυνγαρια νυκ ισηιν µ πϕεσ ε ΒΡΣΣ−σ, νδρσα Σηθιπρια κισητε βρ ηαπιν ε
παρ δρεϕτ νδρψσηιµιτ νγα δικτατυρα κοµυνιστε ν δεµοκραχι. Σητετετ ε τϕερα σι Τυρθια δηε
Γρεθια τ δψ ανταρε τ ΝΑΤΟ−σ τανι ισηιν µ τ φαϖοριζυαρα νγασε νυκ ισηιν ν κονκυρρενχ
µε ϑυγοσλλαϖιν θ κισητε νϕ φορχ υσηταρακε ε ϖλερσυαρ σι αρµατα ε κατρτ ν Εϖροπ.
Ν σηεκ ΞΞΙ, Βαλλκανι πσον νδρψσηιµε τϕερα τ µδηα. Σ παρι ισητε ιντεγριµι ι Σλλοϖενισ, πασταϕ
Βυλλγαρισ δηε Ρυµανισ δηε σ φυνδι ι Κροαχισ ν ΒΕ, πασταϕ νδοδηι σηπαλλϕα ε Παϖαρσισ σ
Κοσοϖσ δηε σ φυνδι ιντεγριµι ι Σηθιπρισ ν ΝΑΤΟ. Κτο ελεµεντε νδρψσηυαν εδηε νϕ
ηερ ηαρτν γϕεοπολιτικε, γϕεοστρατεγϕικε δηε εκυιλιβριν ε φορχαϖε τ Βαλλκανιτ. Μετοδολογϕια ε
πρδορυρ ν κτ πυνιµ δο τ ϕετ µετοδα αναλιζ−σιντεζ, δυκε ι πρδορυρ γϕιτηµον τεοριτ ε
µαρρδηνιεϖε νδρκοµβταρε ν φυνκσιον τ σηπϕεγιµιτ τ προβλεµεϖε τ σιγυρισ δηε φυθισ
ε θ µυνδ τ ϕετ ρεαλιζµι.
Φϕαλτ κψε: εκυιλιβρι ι φορχαϖε, ρεαλιζµι στρυκτυρορ, ρεαλιζµι δεφανσιϖ, ρεαλιζµι οφανσιϖ.
Ηψρϕε
Σηκατρριµι ι Περανδορισ Οσµανε δηε ασαϕ Αυστρο−Ηυνγαρεζε σολλι κρ& ιµιν ε σητετεϖε
τ ρεϕα ν ηαπσιρν ε Βαλλκανιτ, κα ν φακτ ν εµρ τ ϖετϖενδοσϕεσ σηυµ ποπυϕ υ
ννσητρυαν νγα Φυθιτ ε Μδηα. Σηθιπταρτ ισηιν τ ρρετηυαρ νγα Σερβια, Γρεθια δηε
Μαλι ι Ζι. ςετϖενδοσϕα ε χιλα κισητε σψνιµ θ ποπυϕϖε τϕυ ϕεπτε µυνδσιν ε κρ& ιµιτ
τ σητετεϖε τ τψρε, κισητε βρ χα λσηιµε. Ηυµβϕα ε βαλανχυεσιτ τ εκυιλιβριτ τ φορχαϖε
Βριτανισ σ Μαδηε (ϑ.Μοργεντηαυ, Ηανσ, 2008:219) δηε δαλϕα ν σκεν ε σητετεϖε τ
τϕερα σι Φρανχα δηε Ρυσια βν θ τ κρ& οηετ νϕ µϕεγυλλι ρρετη σητϕεσ σ Βαλλκανιτ ε
χιλα τραϕτοηεϕ σι θενδρα βοτρορε ε εκυιλιβριτ τ φορχαϖε πρ σηκακ τ λιδηϕεϖε ρρυγορε,
δεταρε δηε αϕρορε. Κρ& ιµι ι ϑυγοσλλαϖισ µε βασηκιµιν ε µβρετρισ Κροατε−Σερβε−
Σλλοϖενε, µε ιδεν ε Αντε Τρυµβιθιτ δηε µε µβσητετϕεν ε Νικολλα Πασηιθιτ δηε µε
µβσητετϕεν ε Φρανχσ δηε Ρυσισ ισητε δικα θ ιρριτοντε ΣηΒΑ−ν δηε Βριτανιν ε
Μαδηε (Α. Ανδελµαν, ∆αϖιδ, 2008:211−49).
Ρυµανια ε χιλα υδηηιθεϕ νγα Βρατιανυ δηε µ ϖον εδηε νγα µβρετρεσηα Μαριε
προβλεµιν µ τ µαδη τ σαϕιν ε κισητε Βανατιν. Κρκεσατ ε Ρυµυνϖε ισηιν τ µδηα,
πορ θ υ σηκοντε πρ σητατι Φρανχσ σεπσε ιδεϕα φρανχεζε ισητε τ κρ& οντε νϕ ϑυγοσλλαϖι
τ φορτ δηε νϕ Ρυµανι τ φορτε, πρ τ παµυνδσυαρ Ρυσισ δηε Γϕερµανισ τ κεν
νδικιµ ν Βαλλκαν. ∩σητϕα ε ςοϕϖοδινσ µβετι νν ϑυγοσλλαϖι. Βυλλγαρια ε χιλα ν
σηεκυλλιν Ξ κισητε αρριτυρ θ τ κετ νν ζοτριµ τρ Βαλλκανιν, σι αλεατε ε Γϕερµανισ
δηε Αυστρισ γϕατ λυ% σ, τεντοντε τ ριµαρρ ∆οβρυξην δηε Τρακιν. Ε υδηηεθυρ
νγα Αλεκσανδρ Σταµβολσκι δηε δυκε σηφρψτζυαρ ϖετϖενδοσϕεν αρριτν τ πρ∃ τοϕν

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT