Beroep ingesteld op 17 augustus 2019 – Scandlines Danmark en Scandlines Deutschland/Commissie (Zaak T-566/19)

 
GRATIS UITTREKSEL

14.10.2019 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 348/17

Procestaal: Engels

Verzoekende partijen: Scandlines Danmark ApS (Kopenhagen, Denemarken), Scandlines Deutschland GmbH (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: L. Sandberg-Mørch, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

— nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie van 22 juli 2019 waarbij het verzoek van de verzoeksters om uitstel – tot en met 5 september 2019 of eind augustus 2019 – van de deadline voor het indienen van opmerkingen in het kader van de formele onderzoeksprocedure in zaak SA. 39078 (2019/C) (ex 2014/N) – Financiering van de vaste verbinding over de Fehmarn Belt, gedeeltelijk is afgewezen;

— verwijzing van de Commissie in de kosten.

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoeksters twee middelen aan.

  1. Eerste middel: de Commissie is haar plicht niet nagekomen tot motivering van haar besluit om geen uitstel van de betrokken deadline toe te staan tot en met 5 september 2019 of 31 augustus 2019 aangezien het bestreden besluit geen motivering voor deze afwijzing bevat of deze hoe dan ook ontoereikend is.

  2. Tweede middel: de Commissie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT