Beroep ingesteld op 23 augustus 2019 – Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Lacoste (LOVE PINK) (Zaak T-582/19)

 
GRATIS UITTREKSEL

14.10.2019 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 348/17

Procestaal: Engels

Verzoekende partij: Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc. (Reynoldsburg, Ohio, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: J. Dickerson, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Lacoste SA (Parijs, Frankrijk)

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekster voor het Gerecht

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk LOVE PINK – inschrijvingsaanvraag nr. 11 853 389

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 27 mei 2019 in zaak R 1078/2018-1

— de bestreden beslissing gedeeltelijk vernietigen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT