Kosova - vendi i verërave

AuthorHamëz Rama - Refik Havolli
PositionProfessor at ``ISPE College`` - Director at ``Passable``
Pages209-216
209
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Κοσοϖα  ϖενδι ι ϖερραϖε
Προφ. ∆οχ. ∆ρ. Ηαµζ Ραµα
Προφεσσορ ατ ΙΣΠΕ Χολλεγε
∆ρ. Σχ. Ρε! κ Ηαϖολλι
∆ιρεχτορ ατ Πασσαβλε
Αβστρακτ
Ακτυαλισητ Κοσοϖα ακοµα νυκ νϕιηετ ν ινστανχατ νδρκοµβταρε, ν ηαρτν βοτρορε τ
προδηυεσϖε τ ρρυσηιτ δηε τ ϖερσ σι ϖενδ (σητετ) ε ϖερραϖε.
Σι νϕ ϖενδ θ κα δαλ νγα λυ% α, Κοσοϖα νϕ περιυδη τ γϕατ κα θεν ε φοκυσυαρ ν εµεργϕενχατ
ε ποπυλλατσ ε τεκ πασταϕ κα ∃ λλυαρ προχεσιν ε πριϖατιζιµιτ. Κψ προχεσ πρ κτ σεκτορ κα λν
γϕυρµ τ µιρα σεπσε προνατ καν ∃ τυαρ τιτυλλαριν, µιρπο πρ πυντορτ, πρ ατα θ ι κα λν πα
ϖενδετ ε πυνσ, ρεφορµα κα θεν σηυµ τ δηιµβσηµε, νδονσε ε δοµοσδοσηµε. Κσητυ κα
νδοδηυρ εδηε ν σητετετ ε τϕερα ν τρανζιχιον.
Προδηιµταρια πριµαρε ε υσηθιµιτ δηε ινδυστρια πρπυνυεσε ε ρρυσηιτ ν Κοσοϖ σητ ε
νγαρκυαρ µε προβλεµε τ σηυµτα. Πρ ζγϕιδηϕεν ε κτψρε προβλεµεϖε ϕαν τ νεϖοϕσηµε δηε
τ δοµοσδοσηµε κοηα, µϕετετ ∃ νανχιαρε, ε παρα σ γϕιτηαση Στρατεγϕια Ζηϖιλλιµορε ε Βυϕθσισ
σ Κοσοϖσ, τ χιλν δυηετ τα ηαρτοϕ Θεϖερια ε Κοσοϖσ. Ν κυαδριν ε κσαϕ στρατεγϕιε Θεϖερια
δυηετ τι κυσητοϕ νϕ κυϕδεσετ τ ποσαµ αµβιεντιτ ϖρεσηταρ−ϖερταρ. Πρα, τ φαϖοριζοϕ δηε
στιµυλοϕ φορχιµιν ε κονκυρυεσηµρισ ν ζονατ ακτιϖε ϖρεσηταρε δηε ϖερταρε, δυκε ∃ λλυαρ
πρεϕ σηρβιµεϖε κσηιλλιµορε, εδυκιµιτ τ φερµερϖε ε δερι τεκ οργανιζιµι δηε αϖανχιµι ι
µετοδαϖε βασηκκοηορε τ προδηιµιτ τ ϖερραϖε, κυ δο τ ηψνιν εδηε σιστεµι ι συβϖενχιονιµιτ
αδεκυατ ε ε∃ κασ, πασταϕ ι τρεγυτ, σι δηε ϖενδοσϕα ε οβϕεκτιϖαϖε πρ λοβιµ, πρ πρανιµιν δηε
νϕοηϕεν ε Κοσοϖσ σι τοκ (σητετ) τ ϖερραϖε.
Εκζιστοϕν παρακυσητετ ε χακτυαρα δηε ρρεγυλλατ ε λοϕσ θ δικτοϕν προχεσιν ε γλοβαλιζιµιτ δηε
πραφριµιν ε ανταρσιµιτ ν ΥΕ τ χιλατ ϕαν τ χεκυρα ϖεανρισητ ν σεκτοριν ε πρπυνιµιτ−
προδηιµιτ, διστριβυιµιτ, κονσυµιτ τ ϖερσ δηε προδηιµεϖε νγα ϖερα νγα Μαρρϖεσηϕα πρ
Σταβιλιζιµ Ασοχιµ (ΜΣΑ).
Φϕαλ κψε: Κοσοϖα, τοκ ε ϖερραϖε, µαρκετινγυ, εκσπορτι ι ϖερραϖε, Θεϖερια ε Κοσοϖσ.
Ηψρϕε
Σηενϕατ ε παρα τ κυλτιϖιµιτ τ ηαρδηισ σ ρρυσηιτ δατοηεν θψση νγα ζβυλιµετ
ε δισα ελεµεντεϖε αρκεολογϕικε ν κοην ιλιρε δηε ροµακε, παρα 2.000 ϖϕετση.
Σι ελεµεντετ ε παρα τ ζβυλυαρα τ ασαϕ κοηε ϕαν τιναρετ (φυθιτ) νγα αργϕιλι,
µβισηκριµι ν επιταφ (γυρ ϖαρρι) ι σηεκυλλιτ Ι τ ε.ρ., ζβυλυαρ ν Ραηαϖεχ, πασταϕ εντ
δηε αµφορατ πρεϕ δηευτ θ σηρβενιν πρ ρυαϕτϕεν, βαρτϕεν ε ϖερσ πρεϕ νϕ ϖενδι ν
ϖενδιν τϕετρ. Πρποσ τεκστιτ ν γϕυην λατινε, πρρετη πλλακσ σητ γδηενδυρ ηαρδηια
µε πϕεργυλλ ρρυσηι, θ τρεγον νϕ δσηµι τ τραδιτσ µ& ϖϕεαρε τ κυλτιϖιµιτ τ
ρρυσηιτ ν κτ ραϕον. Κτο ζβυλιµε εδηε σοτ ε κσαϕ διτε ρυηεν µε φανατιζµ ν
Τεθεν ε Μαδηε ε Ταρικατιτ Ηαλϖετι, ε χιλα γϕενδετ ν θενδρ τ θψτετιτ τ Ραηοϖεχιτ.
ςερα ν ατ κοη σητ προδηυαρ ν µνψρ σηυµ πριµιτιϖε: ρρυσηι σητ νδρψδηυρ
(σηκελυρ) µε κµβ δηε ϖερα σητ βαρτυρ νγα νϕ ϖενδ ν τϕετριν µε εν θ ϕαν
πυνυαρ νγα λκυρα, δηευ, δρυρι ετϕ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT