Paga, një element i rëndësishëm i marrëdhënieve të punës

AuthorDonila Pipa
PositionAkademia Profesionale e Biznesit
Pages77-85
77
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Παγα, νϕ ελεµεντ ι ρνδσισηµ ι µαρρδηνιεϖε τ πυνσ
∆ρ. ∆ονιλα Πιπα
Ακαδεµια Προφεσιοναλε ε Βιζνεσιτ
Ηψρϕα
Κψ αρτικυλλ κα πρ θλλιµ τ αναλιζοϕ παγν σι νϕ ελεµεντ ι ρνδσισηµ τ µαρρδηνιεϖε
τ πυνσ. Μετοδα ε πρδορυρ σητ αϕο ε κραηασιµιτ δυκε αναλιζυαρ ασπεκτε τ νδρψσηµε δηε
πρκυ∃ ζιµε τ τερµιτ παγ ν ασπεκτιν γλοβαλ δηε κοµβταρ. Ν τ νϕϕτν κοη βαζοηετ ν τ
δηνατ ε Ευροστατ ι χιλι κραηασον παγν µινιµαλε ν ραϕον εδηε ν ασπεκτιν εϖροπιαν.
Σηθιπρια σητ νϕ σητετ θ κα ρατι∃ κυαρ νϕ νυµρ τ χακτυαρ κονϖενταση τ Οργανιζατσ
Νδρκοµβταρε τ Πυνσ, πορ ν τ νϕϕτν κοη σητ νϕ σητετ θ δυηετ τ πλοτσοϕ κυσητετ ε
αδεριµιτ δηε τ πρσητατ λεγϕισλαχιονιν σηθιπταρ µε ατ εϖροπιαν εδηε ν ασπεκτιν ε σ δρεϕτσ
σ πυνσ θ κονσιδεροηετ σι νϕ ε δρεϕτ σοχιαλε.
Κονκλυζιονετ ε κτ& αρτικυλλι λιδηεν µε δσηιρν δηε ποτενχιαλιν θ κα Σηθιπρια θ ν πρακτικ
τ ρεσπεκτοηεν βαραζια µιδισ βυρραϖε εδηε γραϖε, ν µαρρδηνιετ ε πυνσ δηε ν ελεµεντιν
µ τ ρνδσισηµ τ µαρρδηνιεϖε τ ϖαρυρα τ πυνσ σι σητ παγα. Ν τ νϕϕτν κοη
ρριτϕα ε παγσ µινιµαλε υλ παπυνσιν, ρριτ ρενδιµεντιν ν πυν εδηε βν σητετασιτ σηθιπταρ τ
νδιηεν σι θψτεταρ εϖροπιαν ν σητετιν ε τψρε.
Λε τ σηπρεσοϕµ θ Σηθιπρια τ ριλινδ, δυκε βρ θ σητετασιτ ε σαϕ τ κεν τ νϕϕτιν στανδαρδ
ϕετεσε µε ϖενδετ ε Βαλλκανιτ Περνδιµορ, πορ εδηε δυκε ϖαζηδυαρ ρεφορµατ πρ τυ βρ πϕεσ
ε φαµιλϕεσ εϖροπιανε.
1. Ρρεγυλλιµι ι µαρρδηνιεϖε τ πυνσ ν βοτν γλοβαλε
Μαρρδηνιετ ε πυνσ ϕαν µαρρδηνιε τ ϖαρυρα πυνε. Ν µοµεντιν θ µυνγον
ελεµεντι παγ, µαρρδηνιετ ε πυνσ νυκ βϕν οβϕεκτιν ε κοντρατσ σ πυνσ.
Παγα σητ νϕ νδρ ελεµενττ κρψεσορ τ µαρρδηνιεϖε τ πυνσ ε χιλα σητ νϕ
µαρρδηνιε σηπρβλιµ−σηρβιµ µιδισ πυνµαρρσιτ δηε πυνδηνσιτ1.
Ν νιϖελ κοµυνιταρ, βαραζια ν παγ µεσ πυνµαρρσϖε βυρρα δηε γρα σητ
παρασηικυαρ θ πρεϕ λλιµιτ τ τρακτατεϖε δηε τ προχεσιτ τ ιντεγριµιτ, παϖαρσισητ σε
προχεσι ι ιντεγριµιτ εϖροπιαν ∃ λλοι σι νϕ ιντεγριµ ν ασπεκτιν εκονοµικ.
Νθσ ι ρεφεροηεµι νενιτ 119 τ Τρακτατιτ τ Ροµσ 2 ϖµ ρε θ ∀ ιτετ πρ παγ τ
βαραβαρτ πρ πυν τ νϕϕτ. µιδισ βυρραϖε εδηε γραϖε .ι χιλι σητ βρ νενι 157 3,
τε ΤΦΒΕ ΣΟΤ, ∀ ετ πρ παριµιν ε βαραζισ ν σηπρβλιµ µεσ πυνµαρρσϖε βυρρα δηε
πυνµαρρσϖε γρα πρ πυν τ νϕϕτ οσε πρ πυν τ τ νϕϕτσ ϖλερ.
Κψ παριµ ι σηπρβλιµιτ τ βαραβαρτ κα νϕ θλλιµ εκονοµικ εδηε σοχιαλ σι νϕ παριµ
ι σ δρεϕτσ σοχιαλε.
Βασηκιµι εϖροπιαν πρπιθετ τ σηµανγ παβαραζιτ δηε τ νξισ βαραζιν µιδισ
βυρραϖε δηε γραϖε (Ηεννιον, 2013, 280).
Νθο% σε ι ρεφεροηεµι ΤΒΕ ϖµ ρε θ τ γϕιτη νϕερζιτ καν τ δρεϕτν πρ τ πυνυαρ.
Ατα καν τ δρεϕτν τ πρπιθεν τ κρ& οϕν νϕ ϕετ σα µ τ µιρ τ µυνδσηµε, πρ
1 Κοδι ι Πυνσ ι Ρεπυβλικσ σ Σηθιπρισ, Βοτιµι ι Θενδρσ σ Πυβλικιµεϖε ζψρταρε, νενι 12, Τιρανε, 2012,
φθ 15.
2 ηττπ://ευροπα.ευ/ευ−λαω/δεχισιον−µακινγ/τρεατιεσ/ινδεξ_εν.ητµ.
3 Χονσολιδατεδ Τρεατιεσ Χηαρτερ Οφ Φυνδαµενταλ Ριγητσ, , νενι 157 (εξ νενι 141 ΤΚΕ) Πυβλιχατιονσ Οφ! χε
οφ τηε Ευροπεαν Υνιον,Μαρχη , 2010.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT