Policimi lokal ne zonat urbane dhe rurale

AuthorKemail Shaqiri
Pages200-208
200
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Πολιχιµι λοκαλ νε ζονατ υρβανε δηε ρυραλε
Πη∆ Κεµαιλ Σηαθιρι
Αβστρακτ
Νισυρ νγα ρνδσια δηε ρολι ι πολιχισ νε κυαδρ τε σηοθρισ δεµοκρατικε σητ πριοριταρε,
τε δε∃ νοηετ κυπτιµι ι πολιχισ σητετρορε. Αϕο σητ ινστιτυχιον ι αδµινιστρατσ σητετρορε , ν
ϖαρσι τε Μινιστριτ πρ πυν τε βρνδσηµε, µε µισιον τ µβροϕ δηε ρυαϕ ρενδιν δηε σιγυριν
πυβλικε τε τ γϕιτη θψτεταρϖε δηε τ γαραντοϕ ζβατιµιν ε λιγϕιτ .Πρ ζβατιµιν ε συκσεσσηµ
τε λιγϕιτ, πολιχια πρ ϖετ φακτιν ε νατψρσ σε πυνσ δηε νδϕσηµρισ σ δετψραϖε θ κρψεν,
ϕυρισδικχιονιτ δηε πριτϕεϖε πυβλικε, κα νϕ ρολ θ ηαπ πασ ηαπι τ πρχϕελλ ζηϖιλλιµιν, νδαρϕεν
γϕεογρα∃ κε τε σητετιτ δηε στρυκρυρν πολιτικο−αδµινιστρατιϖε.∩δο νιϖελ σητετρορ, ραϕοναλ,
καντοναλ απο πυσητετι λοκαλ ι καν τ οργανιζυαρα φορχατ πολιχορε, τε χιλατ κορεσπονδοϕν µε
οργανιζιµιν στρυκτυραλ δηε γϕεογρα∃ κ, δηε κϕο σητ πασοϕα ε κτ& λλοϕι τ οργανιζιµιτ δηε
νδαρϕεσ γϕεογρα∃ κε τε φορχαϖε πολιχορε δερι τεκ νιϖελι ι βασηκσιϖε δηε κοµυνσ. Νγα κτυ
ρρϕεδηιν εδηε κοµπετενχατ νε νιϖελετ ε νδρψσηµε τε οργανιζιµιτ.Κψ σητ ϕυστι∃ κιµι ι πολιχισ
σητετρορε, θ ν τ νϕεϕτν κοη πρσεριτ οργανιζιµιν θενδρορ νε νιϖελετ λοκαλε δηε ραϕοναλε.
(πση.πρ δο πρεφεκτυρ/ραϕον ε κα νϕ δρεϕτορι τε πολιχισ, πρ δο βασηκι κα κοµισαριατιν), κϕο
σητ νϕ σι υδηρρφψεσ δηε υδηηεθσε πρ σηοθριτ δεµοκρατικε θ ι σηρβν δεχεντραλιζιµιτ
τε πυσητετιτ. Νϕ ϖετι ποζιτιϖε ε πολιχισ σητ ρυαϕτϕα ε οργανιζιµιτ τε χεντραλιζυαρ ν κυπτιµιν ε
νδϕεκϕσ σε ϖ& σ ϖερτικαλε νγα θενδρα καη βαζα, πρ παρανδαλιµιν µ τ λεητ δηε λυ% σ κυνδρ
:τρα∃ κιµιτ,κοντραβανδιµιτ,τρεγτισ, κριµιτ τ οργανιζυαρ, µ ραστ µυνδ τ κρ& οηεν τασκφορχα
ιντεγρυεσε µε πολιχιτ τϕερα κυ ν τ νϕεϕτν κοη πρχακτοην πρ ζγϕιδηϕεν ε προβλεµεϖε τ
πρβασηκτα.⊄σητ µ ρενδσι τ τηεκσοηετ ρολι ι πολιχισ νε δεµοκραχι πρ αρσψεν σε, αϕο σητ
µ ε δυκσηµε δηε οργανιζατ πρφαθσυεσε ε σιστεµιτ λιγϕορ, νε ϖεπριµετ ε σαϕα δηε νε ραπορτ
µε θψτεταρτ.Πρ ρεαλιζιµιν δηε πρµβυσηϕν ε µανδατιτ τ σαϕ, ζψρταρϖε πολιχορ µε λιγϕ ϕυ
ϖητ ν δισποζιχιον µονοπολι ι πρδοριµιτ τ φορχσ λιγϕορε. Νϕ µοµεντ ϕασητζακονισητ ι
ρνδσισηµ ι πολιχισ σητ µοδελι ι πολιχιµιτ νε κοµυνιτετ/βασηκσι.ςσητριµι λιγϕορ µε δψ
ηιποτεζα τ θνδριµιτ πολιτικ µβι ρολιν ε πολιχισ ν σηοθρι εϖιδεντοηεν τρε τιπα τε µυνδσηµ
τε ραπορτεϖε πολιχια−κοµυνιτετι.Μοδελι πολιτικ ι ρεφεροηετ ραπορτιτ πολιχια κοµυνιτετι, τε χιλτ
ϕαν νδρτυαρ µε τραϕτιµ πρεφερενχιαλ τε προβλεµιτ, δισκριµινιµιν δηε κορρυπσιονιν.Μοδελι
λιγϕορ ι χιλι βαζοηετ µβι ηιποτεζεν ε νδικιµιτ πολιτικ µβι πολιχιν, θ νδικον νεγατιϖισητ νε
ραπορτετ πολιχια−κοµυνιτετι δηε θψτεταρεϖε σεπσε, κτο ραπορτε δυηετ τ ϕεν τ στρυκτυρυαρα,
ινστιτυχιοναλιζυαρα δηε βυροκρατικε.Μοδελι ι πολιχιµιτ κοµυνιταρ, ι χιλι µβσητεττ δηε αρριηετ
µβι βεσιµιν δηε περκραηϕν πυβλικε νγα ανα ε πολιχισ, δυκε ε βρ ατε µ τ πργϕεγϕσηµε, τε
γατσηµε δηε τε οριεντυαρ σιπασ νεϖοϕαϖε ινδιϖιδυαλε δηε νδαϕ γρυπ θψτεταρϖε, πα ανγαζηιµ
δηε τραϕτιµ πρεφερενχιαλ τε πολιχισ , παραγϕψκιµεϖε δηε δισκριµινιµιτ.
Φϕαλ κψε: Πολιχια, στρυκτυρα, δεµοκραχια, µοδελετ, κοµυνιτετι.
1. Νοχιονι ι πολιχισ δηε ϖσητριµ ι σηκυρτρ ηιστορικ πρ πυνν πολιχορε ν
βασηκσι
Πολιχιµι σητ ϖεπριµταρι ε χιλα ι πρκετ φορµαϖε δηε µνψραϖε τε ζβατιµιτ τ λιγϕιτ µβι
πολιχιν νε τ γϕιτηα νιϖελετ ε οργανιζιµιτ δηε φυνκσιονιµιτ τε οργανιζατσ πολιχορε
βρνδα σιστεµιτ πολιχορ. Πρ τα κυπτυαρ µ λεητ πυνν πολιχορε ν βασηκσι σ παρι
δο οφροϕµ νϕ δε∃ νιµ πρ πολιχιν. Αϕο σητ νϕ ∃ λοζο∃ ε ρε ε ϖεπριµταρισ πολιχορε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT