REGULAMENTUL (UE) 2017/453 AL COMISIEI din 13 martie 2017 de stabilire a unei interdicții temporare privind pescuitul de pisică-de-mare marmorată în apele Uniunii din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Belgiei ANEXĂ

 
FREE EXCERPT

16.3.2017    RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 71/3

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 36 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2017/127 al Consiliului (2) stabilește cotele pentru 2017.

(2) Conform informațiilor primite de Comisie, cota pentru 2017 – alocată capturilor din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în respectivul stat membru – a fost epuizată.

(3) Prin urmare, este necesară interzicerea activităților de pescuit care vizează acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Cota de pescuit alocată pentru 2017 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul menționat în aceeași anexă, se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Activitățile de pescuit care vizează stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuate de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în acel stat membru, se interzic începând de la data stabilită în respectiva anexă. După această dată, se interzic, în particular, păstrarea la bord, transferul, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de navele în cauză.

Prezentul...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL