Rëndësia e rajonit të Lindjes së Mesme dhe ndikimi i tij global

AuthorAyman Gad El ashkar
PositionSouth East European University
Pages23-34
23
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Ρνδσια ε ραϕονιτ τ Λινδϕεσ σ Μεσµε δηε νδικιµι ι τ∀ γλοβαλ
Αψµαν Γαδ Ελ ασηκαρ
Σουτη Εαστ Ευροπεαν Υνιϖερσιτψ
Αβστρακτ
Ραϕονι ι Λινδϕεσ σ Μεσµε κα θεν ν γϕενδϕε µ σηυµ σε κυρρ θ τ τρηεθ ϖµενδϕεν ε
γϕιτη βοτσ, σιδοµοσ γϕατ σηεκυλλιτ ΞΞ δηε ΞΞΙ. Νδοσητα αρσψεϕα πρ κτ ν ∃ λλιµ ισητε πρ
ζβυλιµιν ε να% σ σι φακτορ κψ ϖιταλ, δηε δυκε θεν νϕ νγα βυριµετ ε ενεργϕισ σ λιρ, οσε µ
ϖον πρ σηκακ σε κψ ραϕον σητ βρ σκεν ε κον∀ ικτιτ τ αρµατοσυρ δηε λυ% ραϖε τ ασηπρα
µε πρφαθσιµ οσε πρ σηκακ σε αι ρεφεροηετ σι βυριµι κρψεσορ τ τερροριζµιτ δηε τερροριστϖε.
Κψ στυδιµ κα πρ θλλιµ τ νξϕερρ ν παη ασπεκτετ δηε διµενσιονετ µ τ ρνδσισηµε ε κτ&
ραϕονι, κονκρετισητ ρνδσια ε τ& γϕεοπολιτικε, στρατεγϕικε, εκονοµικε, φεταρε δηε κυλτυρορε. Πο
ασητυ, ρρετηανατ, αρσψετ δηε φακτορτ θ νδικοϕν δρεϕτπρσδρεϕτι ν κτ ρνδσι σι δηε εφεκτι
ι τ γϕιτηα µ σιπρ µβι ακτορτ δηε ρενδιν βοτρορ. Κψ ηυλυµτιµ δο τ να µυνδσοϕ πρ τ
στυδιυαρ δηε αναλιζυαρ να% ν δηε γαζιν ν κτ ραϕον, σι νϕ νγα φακτορτ µ τ ρνδσισηµ
δηε µε νδικιµ ϕο ϖετµ ν εκονοµιν ε σητετεϖε τ κτ& ραϕονι, πορ δηε ν πολιτικν ε ϕασητµε
δηε µαρρδηνιετ ε τψρε νδρκοµβταρε. Νδρκοη, καρακτεριστικατ κυλτυρορε δηε φεταρε τ
κτ& ραϕονι παραθετ γυρτηεµελιν πρ τ κυπτυαρ δηε ϖλερσυαρ ρεαλιτετιν φαρδο θ δελ ν τ
νγα νγϕαρϕετ δηε φενοµενετ υνικε, σιδοµοσ ν κοην ε τανισηµε. Νυκ κα ασνϕ δψσηιµ σε
σηυµλλοϕσηµρια ε ρνδσισ σ Λινδϕεσ σ Μεσµε νγα νϕρα αν πρφαθσον νϕ αϖανταζη.
Νδρσα ν ανν τϕετρ, αϕο παραθετ νϕ πενγεσ δηε σ∃ δ πα κυ∃ ϕ πρ σηκακ σε κψ ραϕον σητ
σηνδρρυαρ ν νϕ πικ βασηκιµι τ ιντερεσαϖε γλοβαλε δηε πικ ε κον∀ ικτεϖε τ ασηπρα ν
σηυµ ηερ τ τϕερα.
Φϕαλ κψε: Ιµπεριαλιζµ, Σητετετ αραβε, Να% , Φεϕα ισλαµε, Τερροριζµι.
Ηψρϕε
Με ∃ λλιµιν ε σηεκυλλιτ τ ΞΙΞ, προβλεµι ι Λινδϕεσ σ Μεσµε ι σηφαθυρ ν ≅ αλοριν ε
πολιτικσ εϖροπιανε, ατηερ υ δυκ θαρτ κονκυρρενχα εϖροπιανε, σιδοµοσ πασ ηαπϕεσ
σ Καναλιτ τ Συεζιτ, νϕκοησισητ ν Βριτανι υ σηφαθ ιδεα ε ∋σιγυριµιτ∋ τ ρρυγσ ν
Ινδι, µ ϖον κϕο ιδε υ β ε νϕοηυρ σι ∋στρατεγϕια ε σιγυρισ ιµπεριαλιστε∋ ε χιλα ισητε
πρκραηυρ φυθισηµ νγα Ιζραελι, σι υρ περνδιµορε ε φυνδιτ ν ραϕον. Μιρπο ν
γϕψσµν ε δψτ τ σηεκυλλιτ ΞΞ δηε τανι, ρνδσια ε Λινδϕεσ σ Μεσµε σητ ρριτυρ,
ϖεανρισητ πασ βασηκιµιτ τ ιδεσ περνδιµορε τ σιγυρισ µε προβλεµιν γλοβαλ τ
ενεργϕισ ν νδρϖεπριµετ νδρκοµβταρε, τ χιλατ παραθεσιν σ∃ δατ ε ϖσητιρα πρ
ϖενδετ ν Λινδϕεν ε Μεσµε θ νγα κοηα κυρ κψ ραϕον σητ βρ εκσπορτυεσι µ ι
µαδη ι να% σ δηε ι ρεζερϖαϖε µ τ µδηα τ να% σ ν βοτ (Ριαδ, 2014, 220).
Ρνδσια ε Λινδϕεσ σ Μεσµε ϖϕεν νγα ιντερεσι ι σητετεϖε τ µδηα, τ τιλλα σι Βριτανια,
Φρανχα δηε Ρυσια ν τ καλυαρν, οσε νγα Σητετετ ε Βασηκυαρα τ Αµερικσ, Ρυσια δηε
Βασηκιµι Εϖροπιαν ν εποκν τον τ τανισηµε. Ν φακτ, νδοσητα προβλεµετ πολιτικε
τ ϖαζηδυεσηµε δηε τ πρηερσηµε µε τ χιλατ βαλλαφαθοηετ ραϕονι ϕαν νϕ νγα φακτορτ
θ πρβϕν ρενδσιν ε Λινδϕεσ σ Μεσµε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT