Trajtimi nën stilin Stalinist i gjëndjes në Kosovë nga shtypi shqiptar në vitin 1951

AuthorMarsel Nilaj
Pages189-199
189
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Τραϕτιµι νν στιλιν Σταλινιστ ι γϕνδϕεσ ν Κοσοϖ νγα σητψπι σηθιπταρ ν ϖιτιν
1951
Πη∆ (Χ.) Μαρσελ Νιλαϕ
Γϕατ σηεκυλλιτ ΞΞ, ποπυλλι σηθιπταρ υ γϕενδ µεσ ταλλαζεση τ σηυµτα θ νγα ∃ λλιµι
δερι ν διττ ε σοτµε, θ σηπρεηεσηιν σι νϕ κυνδρσητι χοπτιµεση νγα φορχα τ ϕασητµε
πολιτικε, πρβαλλ τενδενχαϖε πρ τ θνδρυαρ ι βασηκυαρ νγα δσηιρα ε βρενδσηµε
πατριοτικε. Φορχα τ σηυµτα χοπτυεσε τ µδηα δηε ιδεολογϕικε δο τ ϕεν σιδοµοσ ατο
πασ Λυ% σ σ ∆ψτ Βοτρορε, κυ ν αρενν πολιτικε δηε γϕεοστρατεγϕικε, πρ Βαλλκανιν
δηε σιδοµοσ πρ Σηθιπριν, λυαϕτι ιδεολογϕια κοµυνιστε. Ποπυλλι σηθιπταρ ι χοπτυαρ
ν τρε σητετε τ νδψσηµε πασ ϖιτιτ 1945, Σηθιπρισ, ϑυγοσλλαϖισ δηε Γρεθισ, δο τ
κετ τρε ρρυγ τ νδρψσηµε γϕατ ϕετσ σ τ& σι κοµβ πρ σηκακ τ κτψρε ιδεολογϕιϖε δηε
σιδοµοσ υδηηεθϕεσ σηθιπταρε εκζιστυεσε βρενδα Σηθιπρισ.
Σητετι σηθιπταρ κοµυνιστ ι χιλι ε κισητε νισυρ ϕετν ε τ& πολιτικε ν νϕ ϖαρσι τ πλοτ
κοµυνιστε ϕυγοσλλαϖε, κισητε θεν, ι γατσηµ δερι ν ατ πικ σα τ κισητε νϕ βασηκιµ
τ Σηθιπρισ πολιτικε µε Φεδερατν ϑυγοσλλαϖε θ ν Μαρσ 1948 (∆ερϖισηι, 2006, 595).
Μεγϕιτηατ Ενϖερ Ηοξηα δυκε ε παρ σε νϕ ϖεπριµ ι τιλλ, δο τι ρρεζικοντε σ παριτ
µβαϕτϕεν ε πυσητετιτ ν ϖενδ, δηε δο τ χενοντε δερι δικυ παϖαρσιν ε Σηθιπρισ
πολιτικε, πριστε νϕ µοµεντ τ ϖολιτσηµ πρ πρισηϕεν ε µαρρδηνιεϖε µεσ Σηθιπρισ
δηε ϑυγοσλλαϖισ. Πρισηϕα ε µαρρδηνιεϖε µεσ δψ ϖενδεϖε ερδηι πασ πρισηϕεσ σ Τιτοσ
δηε Σταλινιτ, πρ ιν∀ υενχν δοµινυεσε θ δυηετ τ κισητε νϕρι απο τϕετρι, ν λιδηϕε µε
Φεδερατν Βαλλκανικε θ δυηεϕ τ κρ& οηεϕ ν Βαλλκαν (∆υκα, 2007, 240). ∆ενονχιµι θ ι
βρι Τιτοσ, δυκε πρδορυρ τερµινολογϕιν σοϖϕετικε, σι τροχκιστ ε σποστοι νγα κρχνιµι
ϕυγοσλλαϖ, πορ ε σητψυ ν µνψρ τ παζγϕιδησηµε νν εκιδνν σοϖϕετικε σταλινιστε
(ϑαχθυεσ, 1995, 511).
Μεγϕιτηατ κϕο νυκ δο τ τηοτ σε ι γϕιτη ποπυλλι σηθιπταρ ισητε λαργ ϑυγοσλλαϖισ,
βρενδα σαϕ ισητε νϕ πϕεσ ε µαδηε ε ποπυλλιτ σηθιπταρ, θ σητριηεϕ ν τρε ρεπυβλικατ
φεδερατιϖε ϕυγοσλλαϖε, ν Μαλ τ Ζι, Κοσοϖ ε χιλα ισητε κραηιν αυτονοµε σερβε,
δηε ν Μαθεδονι, µε νϕ νυµρ ποπυλλσιε πρεϕ µ σε 700 000 βανορση (Ωιλκινσον,
1995, 175), ν ∃ λλιµ τ ϖιτεϖε 1950. Πρφσηιρϕα νν ιδεολογϕιν κοµυνιστε σοϖϕετικε ε
Σηθιπρισ βρι θ εδηε ρρυγα ε πολιτικσ σ σαϕ τ ισητε ν κυαδριν ε ασαϕ φρψµε µαδϕε
εδηε τ προπαγανδσ σοϖϕετικε, νϕ νδρ προπαγανδα µ ορτοδοκσε τ κοµυνιζµιτ ν
ατ κοη, κυ σητετετ βρενδα ιδεολογϕισ σ σαϕ ι σηιητε σι σατελιτ τ ννσητρυαρ.1 Σηθιπρια
ε ασαϕ κοηε µε σητψπιν ε κοησ θ νυκ ισητε ι πακτ υ τρεγυα σηυµ ε ζελλσηµ νε
λιδηϕε µε κτ στιλ, δυκε ε παραθιτυρ ϖετεν γϕιτηµον ν κυαδριν ε ιντερναχιοναλιζµιτ
κοµυνιστ µε θερνδρ Μοσκν. Πορ κϕο κισητε νϕ κοστο, ε κοστοϕα ισητε αϕο πϕεσ ε
ποπυλλιτ σηθιπταρ θ ϕετοντε ν νϕ σητετ τϕετρ µε νϕ ιδεολογϕι δεριϖατε, σι ισηιν
σηθιπταρτ νν Ρεπυβλικν Φεδερατιϖε Κοµυνιστε ϑυγοσλλαϖε.
Ιντερναχιοναλιζµι ι υδιτσηµ σηθιπταρ ι κοησ τ βιντε ν σψ, εδηε πρ φακτιν σε σι
περχεπτοηετ λυ% α ναχιοναλλιριµταρε ε φορχαϖε σηθιπταρε ν τοκατ σηθιπταρε νν
ϑυγοσλλαϖι. Σηπρεηϕα σε υ λιρυα τερριτορι ϕυγοσλλαϖ, σικυρσε ισητε Κοσοϖα, απο πρµενδϕα
1 Χοµµυνιστ προπαγανδα, ν ηττπσ://εν.ωικιπεδια.οργ/ωικι/Χοµµυνιστ_προπαγανδα∗Οτηερ .

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT