Mediat në mësimdhënien e frëngjishtes (Filmi si media alternative)

AuthorLeonarda Myslihaka
PositionUnivesiteti 'Aleksandër Xhuvani' Elbasan, Albania
Pages139-146
139
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Μεδιατ ν µσιµδηνιεν ε φρνγϕισητεσ (Φιλµι σι µεδια αλτερνατιϖε)
∆ρ. Λεοναρδα Μψσλιηακα
Υνιϖεσιτετι Αλεκσανδρ Ξηυϖανι Ελβασαν, Αλβανια
Αβστρακτ
Τερµι ↔µεδια≈ ι ρεφεροηετ βασηκσισ σ µεδιαϖε τ κοµυνικιµιτ µοδερν σι: τελεϖιζιονι,
κινεµαϕα, ϖιδεο, ραδιο, φοτογρα∃ α, πυβλιχιτετι, γαζετατ, ρεϖιστατ, κοµπϕυτερι δηε ιντερνετι.
Εδυκιµι νπρµϕετ µεδιαϖε κα ν θενδρ µεδιατ θ νε ηασιµ ν ϕετν τον τ πρδιτσηµε
βρενδα δηε ϕασητ σηκολλσ: εµισιονετ τελεϖιζιϖε θ νε σηοηιµ, γαζετατ δηε ρεϖιστατ θ λεξοϕµ,
λµατ θ σηοηιµ δηε µυζικν θ δγϕοϕµ.
Κτο µεδια να ρρετηοϕν δηε λυαϕν νϕ ρολ τ ρνδσισηµ ν ϕετν τον. Ατο να νδιηµοϕν τ
κυπτοϕµ βοτν δηε ϖενδιν τον ν κτ βοτ. Κϕο σητ νϕ αρσψε µ σηυµ δηε ε ρνδσισηµε
θ νε τ κυπτοϕµ δηε τι στυδιοϕµ ατο.
Ν κτ αρτικυλλ κεµι παραθιτυρ νϕ κνδϖσητριµ τ ϖεαντ µβι µεδιατ ν µσιµδηνιε δηε
ϖεανρισητ ν µσιµδηνιεν ε φρνγϕισητεσ σι γϕυη ε ηυαϕ, δυκε τραϕτυαρ δισα σητϕε σι:
Πρκυ∃ ζιµι ι µεδιαϖε ν µσιµδηνιε δηε ρολι ι τψρε;
∩φαρ σητ κοµπετενχα µεδιατικε?
Χιλατ κοµπετενχα ϕαν τ νεϖοϕσηµε πρ πρδοριµιν ε µεδιαϖε?
Πρδοριµι ι ∃ λµιτ σι µεδια αλτερνατιϖε ν µσιµδηνιεν ε φρνγϕισητεσ.
Ν φακτ σητ πικρισητ οριγϕιναλιτετι ι µεδιασ, ι καρακτεριστικαϖε τεκνικε δηε παµορε τ σαϕ,
βυριµι ι πρακτικαϖε τ προποζυαρα δηε υσητριµεϖε τ συγϕερυαρα πρ µσυεσιν ε γϕυησ σ
ηυαϕ δηε θ ι ϕεπ µυνδσιν ατ& , τ εδυκοϕ δηε τ ϖετ εδυκοηετ ν φυσην ε ιµαζηιτ δηε τ
κοµυνικιµιτ ν µασ, σεπσε νξνσιτ ϕαν τηϕεσητ τελεσπεκτατορ παρα σε τ ϕεν νξνσ απο
στυδεντ τ γϕυησ σ ηυαϕ. Εδυκιµι νπρµϕετ µεδιαϖε σητ νϕ µσιµδηνιε θ κα σι οβϕεκτ
µεδιατ.
Φϕαλ Κψε: µεδια, µσιµδηνιε−µσιµνξνιε, κοµπετενχα µεδιατικε, λµι σι µεδια
αλτερνατιϖε.
Ηψρϕε
Ν φακτ, µσιµδηνια σητ προχεσι ι τρανσµετιµιτ τ νϕοηυριϖε (δ& εϖε, α% σιϖε, εκσ−
περιενχαϖε ϕετσορε) θ πρφσηιν ϕο ϖετµ µσυεσιν δηε νξνσιτ σι δψ ακτορ κρψε−
σορ, πορ γϕιτηασητυ εδηε ελεµεντε τ τϕερα, σι πρ σηεµβυλλ: πλανιν µσιµορ, θασϕετ,
µεδοδατ δηε τεκνικατ ε µσιµδηνιεσ, µανυαλετ, δηε µεδιαν. Κϕο ε φυνδιτ λυαν νϕ
ρολ τ ρνδσισηµ ν µσιµδηνιεν ε γϕυησ σ ηυαϕ, σι νϕ συπορτ θ νδιηµον ν
συκσεσιν ε προχεσιτ τ µσιµδηνιεσ−µσιµνξνιεσ ν κλασν ε γϕυηϖε τ ηυαϕα ε
ϖεανρισητ τ φρνγϕισητεσ σι γϕυη ε ηυαϕ.
Σιπασ Χυθ (2003:163), ραπορτετ µιδισ µεδιαϖε δηε διδακτικσ σ γϕυηϖε ϕαν κον−
σταντε δηε τ σηυµτα: παρα σ γϕιτηαση σεπσε µεδιατ µυνδσοϕν πρηαπϕεν ε πρµ−
βαϕτϕεϖε τ µσιµιτ τ γϕυησ (πρ σηεµβυλλ: µετοδατ τελεϖιζιϖε, µετοδατ ϖιδεο, κυρσετ
ραδιοφονικε, κυρσετ ν ιντερνετ); µ πασ σεπσε σατελιττ ε τρανσµετιµεϖε διρεκτε καν
τ δρεϕτν ε δηνιεσ σ προγραµεϖε αυτεντικε φρανχεζε ν σηυµ ϖενδε τ βοτσ; σ
φυνδι σεπσε µεδιατ ϕαν γϕιτηνϕ τ δρεϕτυαρα νγα µσιµδηνια πρ τ ζηϖιλλυαρ τεκ
νξνσιτ νϕ κοµπετενχε µεδιατικε.
Νδρσα µε τερµιν µεδιατ ε ρεϕα κυπτοϕµ ν τ νϕεϕτν κοη τεκνικατ δηε τεκνολογϕιτ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT