Parajsat fiskale

AuthorAndi Meçja - Ilindena Sotirofski
PositionOccari & Partners Shpk - Universiteti 'Aleksandër Moisiu' Durrës
Pages45-50
45
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
Παραϕσατ ! σκαλε
Ανδι Μεϕα
Οχχαρι ∗ Παρτνερσ Σηπκ
Ιλινδενα Σοτιροφσκι
Υνιϖερσιτετι Αλεκσανδρ Μοισιυ ∆υρρσ
Αβστρακτ
Κψ πυνιµ αναλιζον τ ασητυθυαϕτυρατ παραϕσατ ∃ σκαλε, δµτη ατο σητετε απο τερριτορε θ νυκ
πρφση& ν νϕ τακσ απο ϕαν δυκε απλικυαρ νϕ τακσ σηυµ τ κυ∃ ζυαρ µβι τ αρδηυρατ ε
περσοναϖε ∃ ζικ δηε/οσε ϕυριδικ. Ιµπονιµι ι πρσηκρυαρ κσητυ κρ& ον εφεκτε σητρεµβρυεσε
ν ινϖεστιµετ νδρκοµβταρε δηε ϖενδιµετ ∃ νανχιαρε. Με γλοβαλιζιµιν ε εκονοµισ δηε
προχεσιτ µ τ γϕερ τ λιβεραλιζιµιτ τ λϖιζϕεϖε , σι τ µαλλραϖε δηε ατψρε νϕερζορε, σηυµ
τατιµπαγυεσ ϕαν πρπϕεκυρ τ ζηϖενδοσιν πασυριτ ε τψρε ν δρεϕτιµ τ σοϖρανιτετεϖε µ πακ
∋τ κυσητυεσηµε∋, ν κυπτιµιν ε βαρρσ τατιµορε. Πρηαπϕα ε εϖαζιονιτ δηε σηµανγιεσ τατιµορε
ν νϕζετ ϖιτετ ε φυνδιτ κα πρφαθσυαρ νϕ φενοµεν τ πρηαπυρ γϕερσισητ. ΟΣΧΕ κα τηεµελυαρ
νϕε θασϕε µυλτιλατεραλε πρ κυ∃ ζιµιν ε πρακτικαϖε τ δµσηµε ∃ σκαλε. ∆ρεϕτιµι ι µαρρ νγα
Οργανιζατα κα τρεγυαρ σε ϖετµ φαλ βασηκπυνιµιτ τ ϖαζηδυεσηµ δηε µε βρακτισϕεν ε
ποζιχιονεϖε τ ϖεαντα µυνδ τ νδρτοηετ νϕ µϕεδισ ι σηνδεσητµ δηε κονστρυκτιϖ πρ
τ γϕιτη κοµυνιτετιν νδρκοµβταρ. Ρριτϕα ε σηκεµβιµεϖε νδρκοµβταρε δηε τ τρεγτισ
νδρκοµβταρε ε κα βρ θ τ ∋λινδι ∋ νϕ δυκυρι ε ρε ε ρρεζικσηµε πρ αρκατ ε σητετεϖε τ
ινδυστριαλιζυαρα : τρανσφεριµι ν µασ ι τακσαϖε δρεϕτ ∃ σκαλιτετεϖε τ τϕερα, ε χιλα πρκτηεηετ
ν νϕ ρεδυκτιµ τ δρεϕτπρδρεϕτ τ τ αρδηυραϖε ∃ σκαλε. Πρ ρεαλιζιµιν ε κτ& πυνιµι σητ
πρδορυρ µετοδα χιλσορε ε µβλεδηϕεσ σ τ δηναϖε.
Φϕαλ κψε: Παραϕσα, ∃ σκαλε, ΟΣΧΕ, Σηθιπρι.
1. Κονχεπτι ι παραϕσσ ! σκαλε
Παρα σε τ αναλιζοηετ ραστι ακτυαλ, σητ ιντερεσαντε τ βηεν δισα ρε∀ εκτιµε ν
λιδηϕε µε κονχεπτιν ε παραϕσσ ∃ σκαλε. Οριγϕινα ε σηπρεηϕεσ ∋παραϕσ ∃ σκαλε∋ ϖϕεν νγα
τερµινολογϕια φρανχεζε (Βορριο, 2002, 47−48) ∋παραδισ ! σχαυξ∋ δηε τερµιτ ∋ταξ ηεαϖενσ
τ πρδορυρα ν λιτερατυρν ανγλο−σακσονε. Τερµι ν τ ϖρτετ νυκ δο τ τηοτ νϕ
παραϕσ ∃ σκαλε, πορ νϕ ∋στρεη τακσαση (Σαχχηε# ο, 2000, 273).
Πρτεϕ σητϕεϖε τ τερµινολογϕισ, κονχεπτι ι πρχακτυαρ µε κτ φραζ σητ σηυµ
ρελατιϖ1. Σηυµιχα ε στυδιµεϖε σηκενχορε αρρ& ν ν πρφυνδιµε τ νγϕασηµε ν
λιδηϕε µε παµυνδσιν πρακτικε πρ τ πρχακτυαρ ν µνψρ τ δεταϕυαρ κονχεπτιν.
∆οκτρινα2 ε νϕεη τερµιν ∋παραϕσ ∃ σκαλε∋ ν ατο σητετε απο τερριτορε θ νυκ πρφση& ν
νϕ βαρρ τατιµορε οσε απλικοϕν τακσα µβι τ αρδηυρατ σηυµ τ κυ∃ ζυαρα τ περσοναϖε
ζικ οσε ϕυριδικ.
1 Λ. ςινχιγυερρα, Λεϖολυζιονε στοριχα ε λε ινιζιατιϖε αδοττατε νελλαγονε ιντερναζιοναλε νει χονφροντι δει
παραδισι ! σχαλι. Προ! λι εχονοµιχι, ! νανζιαρι ε χριµιναλι νελ χοντεστο ιντερναζιοναλε: αναλισι δι αλχυνι Παεσι
νελλαρεα δελ χεντρο ε δελ συδ Αµεριχα, Θυαδερνο ν. 18, α χυρα δεγλι Υφ! χιαλι φρεθυεντατορι δελλα Σχυολα δι
Πολιζια Τριβυταρια, αννο 2007  2008, φ. 81 − 92.
2 Σ. Ρυσσο ε Α. Ν. Σερενα, Ι παραδισι ! νανζιαρι: δαλ τερριτοριο αλλα ρετε. Προ! λι εχονοµιχι, ! νανζιαρι ε χριµιναλι
νελ χοντεστο ιντερναζιοναλε: αναλισι δι αλχυνι Παεσι νελλαρεα δελ χεντρο ε δελ συδ Αµεριχα, Θυαδερνο ν. 18, α
χυρα δεγλι Υφ! χιαλι φρεθυεντατορι δελλα Σχυολα δι Πολιζια Τριβυταρια, αννο 2007  2008 φ. 9.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT