Vlerat e përdorimit të bimëve të bashkisë së Durrësit dhe të Shijakut

AuthorErmiona Braholli
PositionUniversiteti 'Fan S. Noli' Korçë
Pages129-138
129
ςολ. 2 Νο. 2
Σεπτεµβερ, 2016
Βαλκαν ϑουρναλ οφ Ιντερδισχιπλιναρψ Ρεσεαρχη
ΙΙΠΧΧΛ Πυβλισηινγ, Τιρανα−Αλβανια
ΙΣΣΝ 2410−759Ξ
Αχχεσ ονλινε ατ ωωω.ιιπχχλ.οργ
ςλερατ ε πρδοριµιτ τ βιµϖε τ βασηκισ σ ∆υρρσιτ δηε τ Ση∀ ακυτ
Ερµιονα Βραηολλι
Υνιϖερσιτετι Φαν Σ. Νολι Κορ
Αβστρακτ
Τερριτορετ ε βασηκισ σ ∆υρρσιτ δηε τ Ση& ακυτ ϖαζηδοϕν τ ρυαϕν σηυµλλοϕσηµρι δηε
σασι τ κονσιδερυεσηµε τ βιοδιϖερσιτετιτ. Κτο τερριτορε βϕν πϕεσ ν ζονν βιογϕεογρα∃ κε
µεσδηεταρε δηε σηθυηεν πρ διϖερσιτετ τ λαρτ τ εκοσιστεµεϖε δεταρε, βρεγδεταρε, λαγυνορε,
κνετορε, λυµορε, τ σηκυρρεταϖε µεσδηεταρε πρηερ τ γϕελβρτα δηε γϕετηερνσε δηε
δυσηθεϖε. Μεγϕιτηατ, γρυπε τ σηυµτα βιµορε ϕαν ενδε τ πανϕοηυρα ε τ παστυδιυαρα1.
Μυνγεσα ε νϕοηυριϖε σηκενχορε ρρετη ποτενχιαλιτ δηε ϖλεραϖε τ βοτσ βιµορε κα βρ θ ν
ϖαζηδιµσι κϕο πασυρι τ µοσ ϖλερσοηετ εκονοµικισητ, κα δο τ σιλλτε ρριτϕε τ τ αρδηυρα
τεκ βανορτ ϖενδασ. Σιπασ Κονϖεντσ σ Βιοδιϖερσιτετιτ (1994): Πασυριτ γϕενετικε, οργανιζµατ,
ποπυλλιµετ απο δο κοµπονεντ τϕετερ βιοτικ µε ποτενχιαλε ακτυαλε τ ϖλερσ δηε πρδοριµ τ
νϕεριυτ κονσιδεροηεν ρεσυρσε βιολογϕικε2. Τερριτορετ ε τ δψϕα βασηκιϖε καν βιµσι τ κατιτ τ
σηκυρρεϖε µεσδηεταρε ( πρηερ τ γϕελβρτα ε γϕετηερνσε), βιµσι τ κατιτ τ δυσηθεϖε δηε
πρφαθσυεσ τ κατιτ τ αηυτ παϖαρσισητ λαρτσισ σ ϖογλ µβι νιϖελιν ε δετιτ. Ν κτο τερριτορε
γϕενδετ εδηε νϕ πασυρι ε µαδηε βιµορε υϕορε, θ γϕενδετ ν υϕρατ ε κριπυρα τ δετιτ Αδριατικ,
λαγυναϖε βρεγδεταρε, πορ εδηε ν υϕρατ ε µβλα τ λυµενϕϖε Ερζεν δηε Ισηµ. Ν ϖαζηδιµ δο
τ τραϕτοηετ ι γϕιτη ποτενχιαλι ι βοτσ βιµορε ν βασηκιν ε ∆υρρσιτ δηε τ Ση& ακυτ.
Φϕαλ κψχε: βοτα βιµορε, σηκυρρε µεσδηεταρε, δυσηθε, βιµ τ κρχνυαρα, ϖλερα µϕεκσορε ε
εκονοµικε. Ηψρϕα
Τερριτορετ ε βασηκισ σ ∆υρρσιτ δηε τ Ση& ακυτ βϕν πϕεσ ν κατιν ∃ το−κλιµατικ τ
σηκυρρεϖε µεσδηεταρε (µακϕε−σηιβϕακυ) δηε τ δυσηθεϖε, σι δηε ν κατιν µεδιαλιτοραλ
ε ινφραλιτοραλ δεταρ. Σιπασ τ δηναϖε ζψρταρε, πρ ϖιτιν 2016, τ τερριτοριν ε βασηκισ
σ ∆υρρσιτ δηε τ Ση& ακυτ γϕενδεν 9 263.61 ηα οσε ρρετη 92.7 κµ2 βιµσι νατψρορε.
Ν βασηκιν ε ∆υρρσιτ γϕενδεν 8 772.16 ηα τοκ µε βιµσι νατψρορε, νγα τ χιλατ 5
494.55 ηα ϕαν τ ζνα µε πψϕε, 1 983.9 ηα τ ζνα νγα σηκυρρετ µεσδηεταρε (µακϕε
δηε σηιβϕακ), 692.41 ηα ϕαν κυλλοτα, 54.19 ηα βιµσι υϕορε δηε 25.15 ηα βιµσι πψϕορε.
Βασηκια ε Ση& ακυτ θ κα νϕ σιπρφαθε µ τ ϖογλ κα ρρετη 491.45 ηα τοκ µε βιµσι
νατψρορε, νγα τ χιλατ 295.74 ηα ϕαν τ ζνα µε πψϕε, 143.26 ηα τ ζνα νγα σηκυρ−
ρετ µεσδηεταρε (µακϕε δηε σηιβϕακ), 31.7 ηα ϕαν κυλλοτα δηε 17.5 ηα βιµσι πψϕορε3.
Φιζιονοµια ε βιµσισ σ κσαϕ ζον καρακτεριζοηετ κρψεσισητ νγα σηκυρρε γϕιτηµον
τ βλερτα δηε πϕεσρισητ νγα σηκυρρε θ ι λσηοϕν γϕετηετ γϕατ στινσ σ διµριτ. Νγα
σηκυρρετ µε γϕετηε γϕιτηµον τ βλερτα, θ βϕν πϕεσ ν νδρτιµιν ε µακϕεσ, µ
καρακτεριστικε ϕαν: µαρεϕα ( Αρβυτυσ υνεδο Λ.) µρσινα ( Μψρτυσ χοµµυνισ Λ), ξινα (
Πισταχια λεντισχυσ Λ), σηθοπα ( Εριχα αρβορεα Λ.), γϕνεσητρα (Σπαρτιυµ ϕυνχευµ Λ.), δα∃ να
1 ∆ραγοτι, Ν. (): Πρµβλεδηϕε ε Φλορσ δηε Φαυνσ Σηθιπταρε.
2 Κονϖεντα ε Βιοδιϖερσιτετιτ, 1994.
3 Φλετορια Ζψρταρε, ςενδιµι νρ. 433, δατ 08.06.2016  Πρ τρανσφεριµιν ν προνσι τ βασηκιϖε
τ πψϕεϖε δηε τ κυλλοταϖε πυβλικε, σιπασ λισταϖε τ ινϖενταριτ δηε ακτυαλισητ ν αδµινιστριµ τ
Μινιστρισ σ Μϕεδισιτ ε τ ιση−κοµυναϖε/ βασηκιϖε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT